BİLİMSEL PROGRAM


11:00-17:30 Temel USG Kursu
Koordinatör: Dr. İlknur Aktaş
Eğitmenler: Dr. Feyza Ünlü Özkan, Dr. Sena Tolu, Dr. İlknur Aktaş, Dr. Duygu Tecer
11:00-11:20 Ultrasonografinin Temel Prensipleri
Dr. İlknur Aktaş
11:20-11:40 Ultrasonografi Cihazı ve Probe Nasıl Ayarlanır? B Mode ve Doppler Özellikleri
Dr. Duygu Tecer
11:40-12:00 Kas iskelet sistemi dokularının sonografik paternleri, Artefaktlar, Pitfalls
Dr. Feyza Ünlü Özkan
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-13:20 Omuzun Standart Ultrasonografisi
Dr. İlknur Aktaş
13:20-13:40 Dirseğin Standart Ultrasonografisi
Dr. Duygu Tecer
13:40-14:00 Dizin Standart Ultrasonografisi
Dr. Feyza Ünlü Özkan
14:00-14:20 Kalçanın Standart Ultrasonografisi
Dr. Sena Tolu
14:20-14:40 Ara
14:40-15:00 El, El bilek ekleminin Standart Ultrasonografisi
Dr. Duygu Tecer
15:00-15:20 Ayak, ayak bilek ekleminin Standart Ultasonografisi
Dr. Sena Tolu
15-20-17:30 Pratik Uygulama
09:00-09:15 AÇILIŞ
Açılış Konuşması
Prof Dr. Ömer Kuru
Sempozyum Başkanı
09:15-10:15 Romatoid Artritte Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Oturum Başkanları: Dr. Ömer Kuru, Dr. Ali Gür
Romatoid Artrit Tedavisinde Konvansiyonel sDMARD’lar
Konuşmacı: Dr. Erkan Kozanoğlu
Romatoid Artrit Tedavisinde Biyolojik Ajanlar
Konuşmacı: Dr. İsmihan Sunar
Romatoid Artrit Tedavisinde Hedefe Yönelik sDMARD’lar
Konuşmacı: Dr. Gamze Kılıç
10:15-10:30 Kahve Arası
10:30-11:15
AMGEN UYDU SEMPOZYUMU
İnflamatuvar Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde Fark Yaratan Seçenek
Oturum Başkanı : Dr. Ömer Kuru
Konuşmacı : Dr. Selda Sarıkaya
11:15-11:20 Kahve Arası
11:20-12:05
UCB UYDU SEMPOZYUMU
Romatoid Artritte Güncel Sorulara Kılavuzlar Eşliğinde Bakış ve Vakalarla Tedavide Certolizumab Pegol
Moderatörler: Dr. Ömer Kuru
11:20 Açılış & Farmakovijilans sunumu
11:25 Romatoid Artritte Güncel Sorulara Kılavuzlar Eşliğinde Bakış ve Vakalarla Tedavide Certolizumab Pegol
Konuşmacılar: Dr. Ömer Kuru & Dr. Ebru Aytekin
11:55 Soru & Cevap
12:05 Kapanış
12:05-13:15 Öğle Yemek Arası
13:15-14:15 Romatizmal Hastalıkların Yönetimine Multidisipliner Yaklaşım
Oturum Başkanları: Dr. Hidayet Sarı, Dr. Ömer Kuru
Biyolojik Tedavi Öncesi Hepatolojik Değerlendirme
Konuşmacı: Dr. Onur Keskin
Biyolojik Tedavi Sırasında Ortaya Çıkan Enfeksiyonun Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Mehmet Cabalak
Göğüs Hastalıkları Açısından Biyolojik Tedavi Öncesi Değerlendirme ve Takip
Konuşmacı: Dr. İsmail Hanta
14:15-14:30 Kahve Molası
14:30-15:15
FARMANOVA UYDU SEMPOZYUMU
Secukinumabın Hayata Hareket Katan Yolculuğu Devam Ediyor: Ankilozan Spondilitte 150 mg ve 300 mg Tedavisi
Oturum Başkanı : Dr. Erkan Kozanoğlu
Konuşmacılar: Dr. Yeliz Zahiroğlu, Dr. Okan Küçükakkaş
15:15–15:25 Kahve Molası
15:25–16:10
INTRALINE UYDU SEMPOZYUMU
Kristalize Kortikosteroidlerin Doğru Kullanımı
Oturum Başkanı : Dr. Ömer Kuru
Konuşmacı : Dr. Tuğba Aydın
16:10–17:10 İnfeksiyöz Artritler
Oturum Başkanları: Dr. Selda Sarıkaya, Dr. Erkan Kozanoğlu
Brusella Artriti : Nasıl Tanıyalım, Nasıl Tedavi Edelim
Konuşmacı: Dr. Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu
Septik Artritin Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Dilşat Bayrak
Viral Artritler
Konuşmacı: Dr. Deniz Palamar Kadıoğlu
17:10–17:20 Kahve Molası
17:20–17:30 Romatolojide Sık Sorulan Sorular
Oturum Başkanları: Dr. Ayşenur Bardak, Dr. Hayal Güler
Anti-Romatizmal İlaçların Gebelik ve Laktasyon Döneminde Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Rana Kaynar Terlemez
Romatolojik Hastalıklarda Pre-op Değerlendirme
Konuşmacı: Dr. Ebru Aytekin
Spondiloartritlerde Cerrahi: Ne Zaman Hangi Hastada
Konuşmacı: Dr. Mehmet Akif Çaçan
09:00-10:00 Romatolojik Hastalıklarda Göz Tutulumu
Oturum Başkanları: Dr. Kadriye Öneş, Dr. Lale Altan
Behcet Üvetitin Tanı ve Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Nilüfer Yalçındağ
SpA’ya Eşlik Eden Üveitin Tanı ve Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Berna Başarır
Diğer Romatolojik Hastalıklarla İlişkili Göz Bulgusu
Konuşmacı: Dr. Sibel Kadayıfçılar
10:00-10:15 Kahve Molası
10:15-11:00
ABBVIE UYDU SEMPOZYUMU
Romatolojik Hastalıkların Tedavisinde Bu Güce Güven!
Oturum Başkanı : Dr. Ömer Kuru
Konuşmacılar: Dr. Aylin Rezvani , Dr. Duygu Tecer
11:00-11:05 Kahve Molası
11:05-11:50
LILLY UYDU SEMPOZYUMU
Gerçek Yaşam Deneyimleri Işığında Barisitinib Etkililik ve Güvenlilik Verileri
Oturum Başkanı : Dr. Ömer Kuru
Konuşmacı: Dr. Banu Sarıfakıoğlu
11:50-12:50 Spondiloartritler : Tanısal Yaklaşım
Oturum Başkanları: Dr. Ayşegül Ketenci, Dr. Banu Kuran
Aksiyal SPA’da Yeni Yolaklar ve Patogenetik Bulgular
Konuşmacı: Dr. Didem Erdem Gürsoy
Bel Ağrısının Tanımlanması: İnflamatuar Bel Ağrısı ile Mekanik Bel Ağtısının Ayrımında Temel Yaklaşımlar
Konuşmacı: Dr. Figen Yılmaz
Spondiloartritlerin Tanı ve Takibinde Radyolojik Görüntüleme
Konuşmacı: Dr. Mustafa Aziz Yıldırım
12:50-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 Spondiloartritlerde Tedavi Yaklaşımları
Oturum Başkanları: Dr. Ömer Kuru, Dr. Öznur Kutluk
SPA Tedavisinde Anti TNF Tedaviler
Konuşmacı: Dr. Derya Buğdaycı
SpA Tedavisinde IL -17/23 Inhibitörleri
Konuşmacı: Dr. Banu Sarıfakıoğlu
SpA Tedavisinde JAK İnhibitörleri
Konuşmacı: Dr. Duygu Tecer
15:00-15:15 Kahve Molası
15:15-16:00
MENARINI UYDU SEMPOZYUMU
Olgular Eşliğinde Omurga Ağrılarında Kas Gevşeticilerin Yeri
Oturum Başkanı : Dr. Ömer Kuru
Konuşmacı : Dr. Banu Kuran
16:00-17:00 Çocuk Romatolojisine Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Dr. Özgür Kasapçopur, Aylin Rezvani
Juvenil İdiopatik Artrit : Nasıl Tanıyalım
Konuşmacı: Dr. Nuray Aktay Ayaz
Juvenil İdiopatik Artrit : Nasıl Tedavi Edelim
Konuşmacı: Dr. Betül Sözeri
Ailesel Akdeniz Ateşi : Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
Konuşmacı: Dr. Rabia Miray Kışla Ekinci
17:00-17:05 Kahve Molası
17:05-18:05 Dermatolojik Bakış Açısıyla Psoriatik Hastalığın Yönetimi
Oturum Başkanları: Dr. Kemal Nas, Dr. Tuğba Aydın
Psöriatik Hastalık Tedavisinde Anti-TNF Tedaviler
Konuşmacı: Dr. Abdullah Demirbaş
Psöriatik Hastalık Tedavisinde IL 23 Inhibitörleri
Konuşmacı: Dr. Ayça Cordan Yazıcı
Psöriatik Hastalık Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedaviler
Konuşmacı: Dr. İsa An
08:30-09:30 Inflamatuar Olmayan Artiritler
Oturum Başkanları: Dr. Nurdan Paker, Dr. Fatma Nur Kesiktaş
Osteoporozun Yönetiminde Güncel Sınıflama Kriterleri ve Tedavi
Konuşmacı: Dr. Simin Hepgüler
Nöropatik Ağrı: Nasıl Tanıyalım, Nasıl Tedavi edelim
Konuşmacı: Dr. Ayşegül Ketenci
Fibromiyaljinin Yönetimi: Ağrısız Bir Hayat Mümkün mü?
Konuşmacı: Dr. Ali Gür
09:30-09:45 Kahve Molası
09:45-10:30 Sözel Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Esma Demirhan
10:30-11:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Sevgi Atar