BİLİMSEL PROGRAM16:45-17:00 Açılış
Dr. Ömer Kuru
RADER YK Başkanı
17:00-18:30 I. Oturum Başkanı: Dr. Merih Sarıdoğan, Dr. Mustafa Aziz Yıldırım
17:00-17:30 Ağrı: Nosiseptif mi Nöropatik mi ?
Dr. Yeşim Akyol
17:30-18:00 Nöropatik ağrıda tedavi yöntemleri
Dr. Deniz Palamar Kadıoğlu
18:00-18:30 Fibromiyaljinin Yönetimi: Ağrısız Bir Hayat Mümkün mü?
Dr. Ali Gür
18:30-18:45 Stand Ziyareti
18:45-19:30 Uydu Sempozyumu
Aksiyel Spondiloartrit Tedavisinde Sertolizumab Pegol
Oturum Başkanı : Dr. Ömer Kuru
Konuşmacılar : Dr. İlhan Sezer, Dr. Özgür Akgül
19:30-19:45 Stand Ziyareti
19:45-20:15 Akılcı İlaç Oturumu
Dr. Esma Demirhan
09:30-11:00 I. Oturum Başkanı: Dr. Yüksel Ersoy, Dr. Günşah Şahin
09:30-10:00 ACR ve EULAR Sınıflama Kriterleri Işığında Romatoid Artrit Tanı Güncellemesi
Dr. Ayşen Akıncı
10:00-10:30 Romatoid Artrit Tedavisinde Kılavuzlar Ne Diyor : ACR-EULAR
Dr. Selda Sarıkaya
10:30-11:00 Refrakter RA: Tanım, Mekanizmalar, Tedavi
Dr. Halil Harman
11:05-11:15 Stand Ziyareti
11.15-12.45 II. Oturum Başkanı: Dr. Ömer Kuru, Dr. Ayşenur Bardak
11:15-11:45 Romatoid Artrit Tedavisinde Biyolojik Ajanlar
Dr. Erhan Çapkın
11:45-12:15 Romatoid Artrit Tedavisinde JAK İnhibitörleri
Dr. Hidayet Sarı
12:15-12:45 Romatoid Artriti Taklit Eden Hastalıklar
Dr. Nurçe Çilesizoğlu Yavuz
12:45-14:00 Yemek Arası
14:00-15:30 III. Oturum Başkanı: Dr. Ayhan Kamanlı, Dr. Yasemin Ulus
14:00-14:30 Behçet Hastalığının Seyri, Tanı ve Tedavi
Dr. Kıvanç Cengiz
14:30-15:00 Ailesel Akdeniz Ateşinin Yönetimi
Dr. Özgür Kasapçopur
15:00-15:30 Bel Ağrılarında Tanı, Ayırıcı Tanı
Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya
15:30-15:45 Stand Ziyareti
15:45-16:30 Uydu Sempozyumu
Güncel Veriler Işığında RA Tedavisinde Tofacitinib
Moderatör : Dr.Ömer Kuru
Konuşmacı : Dr. Nilay Şahin
16:30-16:45 Stand Ziyareti
16:45-17:30 Uydu Sempozyumu
Klinik Çalışmalar ve Gerçek Yaşam Verileri ile Remsima
Oturum Başkanı :
Dr. Ömer Kuru
Konuşmacılar : Dr. Ömer Kuru, Dr. Ozan Yurdakul
17:30 – 19:00 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı :
Dr. Tuğba Aydın
17:30-17:36 SS-01 Kalça ağrısı ile başvuran FMF hastasında bifosfonat ilişkili bilateral atipik femur fraktürü
Dr. Bilinç Doğruöz Karatekin
17:36-17:42 SS-02 Ankilozan Spondilit ve Alerjik Hastalıklar Arasındaki İlişki: Kesitsel klinik çalışma
Dr. Ebru Yılmaz
17:42-17:48 SS-03 Ultrasonografi İle Tanısı Konulan Periferik Sinir Yaralanması Olgusu
Dr. Nuri Tuğbay Yıldıran
17:48-17:54 SS-04 Factors influencing adherence to regular exercise in Ankylosing Spondylitis patients
Dr. Ali Yavuz Karahan
17:54-18:00 SS-05 Polimiyozit/Dermatomiyozit ve Sistemik Skleroz Hastaların Ultrason-elastografi ile Değerlendirilmesi
Dr. Murat Toprak
18:00-18:06 SS-06 Romatoid Artritli Hastada Yüksek Doz Metotrexate Kullanımına Bağlı Mukozit
Dr. İsmail Tunçekin
18:06-18:12 SS-07 Lateral epikondilitli hastalarda nöropatik ağrı varlığının değerlendirilmesi
Dr. Dilek Eker Büyükşireci
18:12-18:18 SS-08 Öğrencilerde Fiziksel Aktivite, Boyun Özürlülüğü İle Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki
Dr. Kübra Ustaömer
18:18-18:24 SS-09 Ailesel Akdeniz Ateşi ve Spondiloartropati Birlikteliği Gösteren Olgu
Dr. Sevcan Uğur
18:24-18:30 SS-10 Ankilozan Spondilitte Hastalık Aktivite Ölçümlerini Etkileyen Komorbid Bir Neden: Fibromiyalji
Dr. Emel Atar
18:30-18:36 SS-11 İleri Yaş Başlangıçlı Ankilozan Spondilit : Bir Olgu Sunumu
Dr. Ayşe Ünal Enginar
18:36-18:42 SS-12 Takipsiz Bir Romatoid Artrit Hastasında Atlantoaksiyal Subluksasyon ve Romatoid Vaskülitin Nadir Bir Birlikteliği
Dr. Mihrinur Dilvin Türköz
18:42-18:48 SS- 13 Covid 19’un İnflamatuar Romatizmal Hastalığı Olan Bireyler Üzerine Etkisi; Rutin Yaşantıları, Tedavileri ve Kaygı Düzeyleri
Dr. Emre Ersoy
09:30-11.00 IV. Oturum Başkanı: Dr. Nurdan Paker, Dr. Hidayet Sarı
09:30-10:00 Aksiyel Spondiloartrit : Konsept, Sınıflandırma ve Tedaviye Yansımaları
Dr. Ayşegül Ketenci
10:00-10:30 Aksiyel SpA lerinTedavisinde Farmakolojik Yöntemler
Dr. Ozan Yurdakul
10:30-11:00 Aksiyel SpA lerinTedavisinde FTR nin Yeri
Dr. Sevgi Atar
11:00-11:15 Stand Ziyareti
11:15-12:00 Uydu Sempozyumu
Romatoid Artritte Vakalarla Remisyona Yolculuk: HUMIRA ile Tam Hastalık Kontrolü
Moderatör: Dr. Ömer Kuru
Konuşmacı: Dr. Nurdan Oruçoğlu
12:00-13:00 Yemek Arası
13.00-14.30 V. Oturum Başkanı: Dr. Figen Yılmaz, Dr. Derya Buğdaycı
13:00-13:30 Psöriatik Artrit Epidemiyoloji ve Sınıflandırma
Dr. Kemal Nas
13:30-14:00 Tüm Tutulum Tipleriyle PsA’nın Tedavisi
Dr. Remzi Çevik
14:00-14:30 Paradoksal Psoriazisin Yönetimi
Dr. Serhat İnalöz
14:30-14:45 Stand Ziyareti
14:45-15:30 Uydu Sempozyumu
Biyoteknolojiden Gelen Güç Fark Yaratır: İnflamatuvar Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde Amgevita ve Klinik Deneyimler
Oturum Başkanı : Dr. Ömer Kuru
Konuşmacılar : Dr. Gülcan Gürer, Dr. Ayhan Kamanlı
15:30-17:00 VI. Oturum Başkanı: Dr. Kadriye Öneş, Dr. Banu Kuran
15:30-16:00 Osteoartritte Tedavi: ESCEO ve OARSI Kılavuzları ne diyor
Dr. Okan Küçükakkaş
16:00-16:30 Osteaoartrit Tedavisinde Yeni Moleküller
Dr. Simin Hepgüler
16:30-17:00 Osteoartrit tedavisinde FTR nin yeri
Dr. Rana Terlemez
17:00-17:15 Stand Ziyareti
17:15-18:15 Uydu Sempozyumu
Psoriatik artrit tedavisinde Secukinumab farkı
Oturum Başkanı : Dr. Ömer Kuru
Konuşmacı : Mustafa Aziz Yıldırım
09:00-10:30 VII. Oturum Başkanı: Dr. Fatma Nur Kesiktaş, Dr. Selcen Kanyılmaz
09:00-09:30 Tüm Boyutlarıyla Osteoporozun Tanısı
Dr. Alp Çetin
09:30-10:00 Osteoporoz Tedavisinde Kılavuzlar Ne Diyor
Dr. Ülkü Akarırmak
10:00-10:30 Osteoporoz Tedavisinde Yeni Moleküller
Dr. Dilşat Sindel
10:30-10:45 Stand Ziyareti
10:45-12:15 VIII. Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Çağlayan, Dr. Levent Ediz
10:45-11:15 Gebelik ve Laktasyonda Antiromatizmal İlaç Kullanımı
Dr. Aylin Rezvani
11:15-11:45 Romatizmal Hastalıklarda Preop Değerlendirme
Dr. Ebru Aytekin
11:45-12:15 Romatizmal Hastalıklarda COVID 19 Aşılama Önerileri ve Komplikasyonların Yönetimi
Dr. Banu Sarıfakıoğlu
09:00 – 12:00

Poster Bildiri Oturum Başkanı:Dr. Tuğba Aydın

PS 01 İsotretinoin nadir bir yan etkisi: Sakroileit
Dr. Emine Eda Kurt