KURULLAR
YÖNETİM KURULU

Başkan
Dr. Ömer Kuru

Başkan Yardımcısı
Dr. Sevgi Atar

Sekreter
Dr. Selcen Kanyılmaz Turgut

Üyeler
Dr. Esma Demirhan
Dr. Günay Er