KURULLAR
YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
Dr. Ömer Kuru

BAŞKAN YARDIMCISI
Dr. Ayhan Bilgici

SEKRETER
Dr. Gamze Alaylı

ÜYELER
Dr. Yeşim Akyol
Dr. Yasemin Ulus